ĐÈN KÍNH HIỂN VI AIFEN-D2

200.000 

ĐÈN KÍNH HIỂN VI AIFEN-D2

TĂNG GIẢM ÁNH SÁNG BẰNG CẢM ỨNG