Chuyên các loại keo cách nhiệt sửa điện thoại. Cách nhiệt khi sử dụng tháo lắp IC hoặc dán tại nơi có nhiệt độ cao.